Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja

Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68).
Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych.
Każda strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.

Do pracy z systemem potrzebna jest dowolna przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

System BIP został podzielony na 6 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się w lewej części strony okna BIP.

 •  Dane podstawowe

W tym dziale zawarte są ogólne informacje związane z działalnością jednostki: adres, telefony itp.

 • Władze i struktura organizacyjna

W tym dziale zawarte są ogólne informacje dotyczące organów władzy i struktury organizacyjnej danej jednostki: kierownik jednostki, dyrektor, komórki organizacyjne jednostki, itp.

 • Oficjalne dokumenty

W tym dziale zawarte są dokumenty prawne, które dany podmiot jest zobowiązany publikować.

Wybranie kategorii z działu "Oficjalne dokumenty" w głównym menu powoduje wyświetlenie listy z opublikowanych przez podmiot dokumentów należących do wybranej kategorii. Lista zawiera informacje dotyczące tytułu dokumentu, numeru dokumentu, daty uchwalenia dokumentu oraz daty publikacji dokumentu w BIP. Dokumenty są posortowane według daty uchwalenia - kolejność sortowania można odwrócić korzystając z opcji, która jest dostępna ponad listą dokumentów.

Dodatkowe odnośniki, które są dostępne w tabeli, pod tytułem danego dokumentu pozwalają pobrać pełną treść dokumentu oraz załączniki w postaci plików (np. w formacie PDF, HTML, DOC).

 • Inne informcje i dokumenty

W tym dziale znajdują się dokumenty rejestrów i archiwów prowadzonych  jednostce, tj. protokoły kontroli i inne.

 • Ogłoszenia

W tym dziale znajdują się informacje na temat aktualności związanych z działaniem jednostki, przetargów, ofert inwestycyjnych i ofert pracy ogłoszonych przez daną jednostkę.

 • Informacje o biuletynie

Dział ten zawiera informacje związane z technicznym stroną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. W szczególności informacje te obejmują:

 1. dane osoby upoważnionej przez podmiot, która odpowiada za treści zamieszczane na stronach BIP,
 2. statystyki odwiedzin poszczególnych stron BIP,
 3. rejestr zmian wprowadzonych przez redaktora do systemu BIP,
 4. instrukcję obsługi BIP
 5. dane o osobie odpowiedzialnej za wytworzenie i publikację informacji.

Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu stopkę informacyjną określającą:

 1. tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 2. tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,
 3. oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP
 4. dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści:
 5. data zmiany, streszczenie na czym zmiana polegała, tożsamość osoby dokonującej zmiany,
 6. rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP.

Wyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
System Biuletynu Informacji Publicznej posiada zaimplementowany mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP.
W celu wyszukania dokumentu należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP, numer poszukiwanego dokumentu bądź frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku "szukaj" system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem ich numeru oraz występowania wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.

Instrukcja użytkowania systemu BIP

Mapa serwisu
- zawiera informacje o strukturze systemu BIP. Wszystkie elementy menu uporządkowane są w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym hyperlinkiem do opisywanej pozycji menu

Redakcja biuletynu
– zawiera podstawowe informacje o osobach upoważnionych do redagowania informacji zawartych w systemie BIP.

Historia zmian
– element zawiera rejestr zmian wykonanych z poziomu panelu  administracyjnego systemu BIP. Umożliwia wyszukanie zdarzeń według osoby dokonującej zmian, typu zdarzenia oraz daty wykonania zmiany. Rejestr zmian wykonywany jest automatycznie przez system i administrator nie ma wpływu na zapisywane w nim informacje


Historia zmian
– element zawiera rejestr zmian wykonanych z poziomu panelu  administracyjnego systemu BIP. Umożliwia wyszukanie zdarzeń według osoby dokonującej zmian, typu zdarzenia oraz daty wykonania zmiany. Rejestr zmian wykonywany jest automatycznie przez system i administrator nie ma wpływu na zapisywane w nim informacje.
Aby wyszukać wybrane zmiany za pomocą wyszukiwarki,należy odpowiednio wypełnić pola: typ zdarzenia, imię i nazwisko i/lub data od, data do. Wynik zostanie wyświetlony automatycznie po wypełnieniu wybranych pól.

Statystyka odwiedzin
– zawartość tej zakładki wyświetla statystykę odwiedzin strony BIP z uwzględnieniem wszystkich podstron. Zawarte w statystyce odwiedzin informacje rejestrowane są automatycznie przez system BIP. Zestawienie wyświetlane jest w postaci ilości odsłon oraz stosunku procentowego ilości odwiedzin danej zakładki w stosunku do całości serwisu. Domyślny sposób wyświetlania: od największej do najmniejszej ilości odwiedzin