Słownik skrótów

ML - Muzeum Lubelskie

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U - Dziennik Ustaw

DR - Dyrektor

ZZK – Zastępca ds. Zbiorów i Konserwacji

GK – Główny Księgowy

ED – Dział Edukacji

MRZ – Dział Marketingu i Relacji Zewnętrznych

OS – Samodzielne Stanowisko ds. Osobowych

OC – Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

BHP – Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

RP – Radca Prawny

SKW – Dział Sztuki i Kultury Wizualnej

KMD – Dział Kultury Materialnej i Duchowej

ZA – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

ADM – Dział Administracji

ZP – Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

DSM – Dział Straży Muzeum

GKZ – Główny Konserwator Zbiorów

.pdf - Portable Document Format. Do odczytania dokumentów zapisanych w tym formacie niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader (do pobrania ze strony: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html);

.doc, docx - dokument programu Microsoft Word. Do jego odczytania niezbędny jest program Microsoft Word lub bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony: http://www.openoffice.pl);

.zip, rar, 7z, 7zip – Plik zawierający w sobie inne dane (np. dokumenty doc, xls czy pliki graficzne) w postaci skompresowanej. Do jego otwarcia niezbędny jest program pozwalający rozpakować w/w formaty plików. Przykładami takich programów są n.p. WinRAR czy 7ZIP.

od do